ژاپنی ها اشتباه می کنند؛ اوتاکو معتاد نیست، اوتاکو عاشق است!

واای کاناتو رجی یویی

جمعه 5 مرداد 1397 10:24 ق.ظ

Writer : ..v..jimin..bts
Time: انیمه عاشقان شیطانی/دیابولیک لاورز ،

عکس و تصویر کانتو_نازیو بده وگرنه می‌خورمت _نمی‌دم تازه از آیاتو دزدیدمش _بدمااااااااا.....‌‌‌می‌خورمتاااااااا من_خورررررررررپووووووووووف کاناتو_بدممممم وگرنه خودت نازیو ...

کانتو_یویی بده وگرنه می‌خورمت

رجی_نمی‌دم تازه از آیاتو دزدیدمش 

کاناتو_بدهاااااااا.....‌‌‌می‌خورمتاااااااا


یویی_خورررررررررپووووووووووف


کاناتو_بدممنننن وگرنه خودتو یویی با هم می‌خورم


رجی_نترکی؟؟؟؟
Comments : نظرات
Edit: جمعه 5 مرداد 1397 06:40 ب.ظ