ژاپنی ها اشتباه می کنند؛ اوتاکو معتاد نیست، اوتاکو عاشق است!

عشقت یه دادزن باشه همین میشه دیه:|

جمعه 12 مرداد 1397 06:59 ب.ظ

Writer : mihaya
Time: انیمه حمله به تایتان/اتک آن تایتان/شینگکی نو کیوجین ،
کونیچیوا
خودتون قضاوت کنین دیه:/
...
میکاسا(با عشق):این حرفو نزن ارن...من همیشه با تو ام...شاید فکر کنی تنهایی ولی من بیشتر از همیشه باهاتم...تو هم همیشه با من بودی...تو بودی که به من احساسات دادی...و...تو...و تو بودی که این شالو دور من پیچیدی...ازت ممنونم^_^
ارن(بلند میشه و با لحنی جدی):اگه لازم باشه بازم دورت شال می پیچم:/
مفهوم حرف میکاسا:عاشقتم^_^
مفهوم حرف ارن:ما زنده می مونیم و من همه تایتان ها رو میکشم:/
...
گفته شده در پشت صحنه،میکاسا بلند شده ،با آرامی و قدم های کوتاه،از ارن دور شده و به سمت ژان میرود....
والاااا
ارن جان یع لبخند میزدی حل بودا...ازت توقعی بیش از این نمی رفت:/
البته به ارن لاور ها برنخوره شوخی بید^_^
ممنون
و
سایوناراComments : چطور بید؟؟؟
Edit: جمعه 12 مرداد 1397 07:06 ب.ظ