ژاپنی ها اشتباه می کنند؛ اوتاکو معتاد نیست، اوتاکو عاشق است!

عَی خِه داع.....(2)

پنجشنبه 18 مرداد 1397 06:43 ب.ظ

Writer : mihaya
من و همسرم داشتیم یه روز نوراگامی می‌دیدیم که...
همسر: (اشاره به یاتو)وایییییییییییییییییییییییییی این پسره چه خوجمله کاشکی این میومد خواستگاریم..نه توعه بزغاله:(
عاقا منم اعصابم خورد شد و بلند شدم گفتم:انتخاب کن...من یاتو؟؟؟؟
همسر:تو:/
من:ای بابا.... منظورم این بود که....من یا یاتو؟؟؟
همسر:یا یاتو:/
من:وای ...میگم من یا این؟؟؟
همسر:من:/
...
من و همسر همزمان:خففففففه شو باباااااع..
...
و اینگونه بود که فردا به محضر رفتیم و طلاق نمودیم.....
والاااااااا
درکِ درست حسابی ندارین بله رو نگین دیگه.....
بعللللللههههه
...
راستی ما هم برگشتیم از سفر
ممنون
و
سایوناراComments : چطور بید؟؟؟؟
Edit: پنجشنبه 18 مرداد 1397 07:10 ب.ظ